MENÜ

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok
(kattintson a megfelelőre)

I. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő A változásokat követően azonnal

Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Székhely, Postacím:
5100, Jászberény, Szelei út 2.
Tel.:​06-(57) 500-200, Fax:06-​(57) 412-589

Elektronikus levélcíme:
titkarsag@jaszberenykorhaz.hu

Honlapja :
https://www.jaszberenykorhaz.hu

Központi elérhetőség
Tel.:06-57-500-200,

  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő A változásokat követően azonnal

Főigazgató
Dr. Csiki Zoltán
tel.: 57/500-205
e-mail: foigazgato@jaszberenykorhaz.hu

Orvos igazgató
Dr. Besenyi Orsolya
tel.: 57/500-205
e-mail: orvosigazgato@jaszberenykorhaz.hu

Orvos igazgató helyettes
Fekvőbeteg ellátás
Dr. Vaida Nicolae Stefan
tel.: 57/500-205
e-mail: ​vaida.stefan@jaszberenykorhaz.hu

Orvos igazgató helyettes
Járóbeteg ellátás
Dr. Szabó Tamás
Tel.: 57/500-205
e-mail: ​szabo.tamas@jaszberenykorhaz.hu

Ápolási igazgató
Dócziné Medve Krisztina
tel.: 57/500-201
e-mail: apolasi.igazgato@jaszberenykorhaz.hu

Ápolási igazgató helyettes
Márton Ágnes 
tel.:57/500-201 
e-mail: marton.agnes@jaszberenykorhaz.hu   

Megyei döntéselőkészítő és koordinációs osztályvezető
Halmai Eszter
tel.: 57/500-200 202-es mellék
e-mail: halmai.eszter@jaszberenykorhaz.hu 

Kórházhigiéniás vezető
Fenyvesi Beatrix
tel.: 57/500-200 134-es mellék e-mail: higenikus@jaszberenykorhaz.hu

Titkárságvezető
Lukácsné-Szabó Krisztina
tel.: 57/500-205
e-mail: titkarsag@jaszberenykorhaz.hu

Titkársági ügyintéző
Sas Erika
tel.: 57/500-225
e-mail: titkarsag2@jaszberenykorhaz.hu 

Titkársági ügyintéző
Rajna-Dobák Beáta 
tel.: 57/500-225
e-mail: titkarsag2@jaszberenykorhaz.hu

Titkársági adminisztrátor
Kovács Annamária
tel.: 57/500-192
e-mail:iktato@jaszberenykorhaz.hu

Egészségügyi ügyvitelszervező/kontroller 
Báthor Anett
tel.: 57/500-123
e-mail:kontrolling@jaszberenykorhaz.hu

 Informatika
Csoportvezető
 Tóth Árpád Zoltán
tel.: 57/500-210
e-mail: informatika@jaszberenykorhaz.hu

Informatikus
Lőrincz Attila
tel.: 57/500-210
e-mail: informatika@jaszberenykorhaz.hu

Munkaerő-Személyzeti és Bérgazdálkodás
Csoportvezető

tel.: 57/500-218
e-mail: munkaugy@jaszberenykorhaz.hu

Pénzügy és számvitel
Csoportvezető
 Csala Elvira
tel.: 57/500-213
e-mail: penzugy@jaszberenykorhaz.hu

Pénzügyi főelőadó
Kovácsné Berkó Zsuzsanna
tel.: 57/500-187
e-mail:penzugy@jaszberenykorhaz.hu   

Pénztáros
Erdei Krisztina 
tel.: 57/500-155
e-mail: penztar@jaszberenykorhaz.hu   
 
Anyaggazdálkodás
Csoportvezető
Sándorné Járomi Anikó
tel.: 57/500-214
e-mail: gazdasag@jaszberenykorhaz.hu

Műszerügyi előadó
Kiss Miklós
tel.: 57/500-216
e-mail:muszerugy@jaszberenykorhaz.hu

Gazdasági előadó
Bakosné Torba Zsuzsanna
tel.: 57/500-216
e-mail: gazdasag@jaszberenykorhaz.hu

Anyaggazdálkodási előadó
Sas Gáborné
tel.: 57/500-216
e-mail: gazdasag@jaszberenykorhaz.hu

Társadalombiztosítási- és bérügyi előadó
Vargáné Hidi Anikó
tel.: 57/500-121
e-mail:munkaugy@jaszberenykorhaz.hu

Műszaki
Csoportvezető
 Bató Béla
tel.: 57/500-126
e-mail: muszak@jaszberenykorhaz.hu)   

Élelmezési csoportvezető  
Kissné Sárközi Judit
Nagy Sándor
tel.: 57/500-200 164-es mellék
e-mail: elelmezes@jaszberenykorhaz.hu 

Takarítószolgálat és textilkezelő 
Csoportvezető 
Tóth Árpád Zoltán 
tel.: 57/500-127    
e-mai: textilkezelo@jaszberenykorhaz.hu

  4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő A változásokat követően azonnal

Betegjogi képviselő: 
Köleszné Hanák Gabriella
Tel.: 20/4899-551
e-mail: ​gabriella.hanak@ijsz.bm.gov.hu
Ügyfélfogadás: 
minden hónap utolsó kedd 11:00 – 14:00, intézeti gyógyszertár melletti épületben 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  6. ​ A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Informatikai csoport Az előző állapot törlendő Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Név: MedWorks adatbázis
Formátum: Oracle adatbázis
Adatkezelés célja: Betegdokumentáció, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4.§-ban körülírt jogok és kötelezettség gyakorlásához és teljesítéséhez szükséges adatok nyilvántartása.
Jogalapja: Nftv. 18.§ (1) bekezdés a) pont, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XL VI 1. törvény 30.§
Időtartama: Az. egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
Érintettek köre: A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek Adatok forrása: Betegellátási adatok

Név: CT-ECOSTAT adatbázis
Formátum: Mssql adatbázis
Adatkezelés célja: Pénzügyi számviteli és ügyviteli rendszer
Jogalapja: 2000. évi C. törvény a számvitelről
Időtartama: Az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Érintettek köre: A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház belső és gazdasági partnerei
Adatok forrása: Pénzügyi, számviteli és ügyviteli adatok bizonylat alapján

Név: JDOLBER adatbázis
Formátum: Mssql adatbázis
Adatkezelés célja: Humánerőforrás rendszer
Jogalapja: Nem releváns
Időtartama: Nem releváns
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Érintettek köre: A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház dolgozói és szerződéses partnerei
Adatok forrása: Bérszámfejtés és munkaügyi adatok 

  10. ​ ​ A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Informatikai csoport Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával

Hírek és hirdetmények

  12. ​ ​ ​A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai   
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Pénzügyi és számviteli csoport  Az előző állapot törlendő Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedéseknyilvántartása_végleges_20221024_final

  14. ​ ​ ​​​  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Informatikai csoport Az előző állapot törlendő A változásokat követően azonnal

Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelő

III. Gazdálkodási adatok

1.  ​A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Pénzügyi- és számviteli csoportvezető Az előző állapot törlendő A közzétételt követő 10 évig

Költségvetési beszámolók

  4. ​  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani  
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Pénzügyi- és számviteli csoportvezető A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 10 évig

Központi Információs Közadat-nyilvántartás

Különös közzétételi lista – Tevékenységre gazdálkodásra vonatkozó adatok

Egyedi közzétételi lista – Szervezetre, működésre vonatkozó adatok

1. ​​Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott szolgáltatások kormányzati funkciók szerinti besorolása.
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő A változásokat követően azonnal
2.  ​​Tanúsítványok
Közzététel határideje Adatfelelős Megőrzés Frissítés
A változásokat követően azonnal Minőségírányítás Az előző állapot törlendő A változásokat követően azonnal