2020


Rövid összefoglalás a projektről:


Kedvezményezett neve: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
A projekt címe:Képzési programok a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
szolgáltatás-fejlesztése érdekében
Támogatott összege: 32 084 172 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt befejező dátuma: 2020.11.29
Projekt azonosító száma:EFOP-1.10.3-17-2017-00011

A projekt átfogó célja, hogy az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségi állapota valamint munkaerőpiacon történő foglalkoztatási esélyei, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.
A pályázat során 12 fő munkatárs szakirányú szakképesítésre történő beiskolázását vállaltuk. A munkatársak nem rendelkeznek szakképesítéssel, ezért van szükség a képzésükre. Valamennyi képzésre a munkatársakkal tanulmányi szerződést kötünk. Minden munkatárs motivációs ösztöndíjban részesül, továbbá pályázat keretein belül az utazási költséget is pályázati forrásból fedezzük. A dolgozók távolléte idejére a helyettesítést a folyamatos betegellátás érdekében biztosítjuk, melyre a helyettesítési díjat pályázati forrásból tudjuk elszámolni. A projektben az alábbi képzések megvalósítását tervezzük.
-aneszteziológiai szakasszisztens – 1 fő
-CT/MR szakasszisztens – 2 fő
-felnőtt intenzív szakápoló – 1 fő
-geriátriai és krónikus beteg szakápoló – 2 fő
-műtőssegéd- gipszmester – 2 fő
-sürgősségi szakápoló – 1 fő
-légzőszervi szakápoló – 1 fő
-citológiai szakasszisztens – 1 fő
-Eü. kártevőirtó és fertőtlenítő – 1 fő

Az alábbi képzések zárultak le 2020.08.31 napig.
-aneszteziológiai szakasszisztens – 1 fő
-CT/MR szakasszisztens – 2 fő
-felnőtt intenzív szakápoló – 1 fő
-geriátriai és krónikus beteg szakápoló – 2 fő
-műtőssegéd- gipszmester – 2 fő
-sürgősségi szakápoló – 1 fő
-légzőszervi szakápoló – 1 fő

A már lezárult képzésekkel 10 fő munkatárs szakirányú szakképesítést szerzett, ezáltal a Kórházban emelkedett a szakképzett munkatársak száma, mely hozzájárult a magasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosításához.
.